od czego zalezy ciśnienie gazu w zbiorniku zamknietym i i dalczego

       

Odnośniki


Z życia Saszek

Temat:
-charakterystyka przeplywu zwezki: zalerznosc przeplywu strumienia do mierzonego cisnienia -ciecz posiada sprezystosc: objetosciowa -cisnienie całkowite to: suma dynamicznego i statycznego -cisnienie dynamiczne: roznica ciśnień całkowitego i statycznego -cisnienie to stosunek sily ... jest stopien turbulencji: pierwiastej ze sredniej arytmetycznej podniesiony do wektora predkosci ruchu glownego usrednionego w czasie -czy cisnienie w punkcie (Mxi) zalerzy od orientacji przestrzennej elementu?: cisnienie nie zalezy od orientaji przestrzennej elementu ale zalezy od polozenia punkty (prawo Eulera-niezaleznosc cisnienia od orientacji elementu) -czy naprezenia opisane tensorem naprezen sa dodatkowymi naprezeniami wystepujacymi w przeplywie turbuletnym: tak -do jakiego przekroju stosuje się liczbe Re: przeplyw zamkniety=bez swobodnego zwierciadla cieczy, w którym ruch jest wymuszony silami cisnieniowymi -do jakiego przepływu stosuje się liczbe Fr: przeplyw otwarty=ze swobodnym zwierciadlem cieczy, w którym ryh jest wymuszony silami grawitacji -gaz pozbawiony jest umownie: sprezystosci postaciowej i objetosciowej -gdy nie działają sily masowe równanie Eulera przechodzi w: prawo Pascala -gdy przekroj zmniejszymy: V rosnie a p spada -hydrostatyczny stan ... spada lepkość maleje(gazy) -Lepkosc, naprężenia styczne: zdolność do przenoszenia naprężeń stycznych -Liczba Fr to stosunek sil: bezwładności/grawitacji -liczba Re to stosunek sil: bezwładności/lepkości (wystepuje tarcie) -kapilara: mala srednica -kawitacja: stukanie w ... -podstawowe rownanie hydrostatyki?: dp=Ro(Xdx+Ydy+Zdz) -pomiar prędkości miejscowych- roznica cisnienia całkowitego i statycznego -pomiar prędkości w rurkach pitota: V=pierw(2gH) -poza warstwa przyscienna predkosc: nie ulega zmianie(wzdluz i poprzek) -prawo pascala: nie ma sil normalnych -predkosc dynamiczna lub tarcia to: Vd=pierw(to/g) -predkosc miejscowa na z=0.5m rowna jest v=pierw(2gh=pierw(2g0.5) -predkosc srednia przplywu w rurze= Vsr=qv/A=qm/RoA -predkosc wyplywu przez otwor nadnie zbiornika zalerzy od: wysokosci napelnienia zbiornika -predkosc wypływu z dziurki w zbiorniku zalerzy od jego zanurzenia pod powierzchnia cieczy -predkosci fluktuacyjne nie przekraczaja: 10% ruchu głównego ( E<1) -przedstaw rownanie hydrostatyki w odniesieniu do prawa Pascala: ... N-S, tylko ze w Re sa wartości srednie -rozklad (czego?) przy scianach w przeplywie laminarnym jest: liniowy -rownanie bernoiuliego(znaczenie poszczególnych literek) -rownanie Eulera wywodzi się z zasady zachowania pedu -rownanie N-S-znaczenie poszczególnych wyraziw -rownanie Re wywodzi sie z: zasady zachowania pedu -ruch laminarny, Re: Re<2300 -rurka Prandtla: cisnienie całkowite zawsze jest wieksze -rurki spiętrzające mierza cisnienie: calkowite -rzeczywista prędkość w stosunku do obliczonej jest: zawsze mniejsza -sily masowe to: sily grawitacyjne, sily bezwladnosci -stala strata cisnienia: najwieksza w kryzie, najmniejsza w zwezce -stan naprezen w punkcie M sklada sie z: 3 sil normalnych, ... -wspolczynnik strat liniowych wruchu laminarnym wynosi: lambda:64/Re -wymiarem dynamicznego wspolczynnika jest: -wysokosc rozporzadzalna: suma wysokości prędkości,wysokości cisnienia, wysokości położenia -z jakiej zasady wynika równanie N-S- zasada zachowania pedu -zależność spadku cisnienia w przepływie laminarnym jest proporcjonalne do Vsr -zmniejszenie turbulencji: zastosowanie siatek drobnooczkowych, kierownice strugi -zwiekszenie turbulencji: wprowadzenie turbolizatorow, zwiekszenie lokalnego cisnienia, pulsacja wyplywu
Źródło: wme.fora.pl/a/a,46.html

Sitedesign by AltusUmbrae.