Odmiana nazwisk w liczbie mnogiej

       

Odnośniki


Z życia Saszek

Temat: Jak odmieniać nazwiska?
Nazwiska męskie polskie i obce zakończone na spółgłoskę odmieniają się jak rzeczowniki pospolite o tym samym zakończeniu, np. Nowak, Nowaka, Nowakowi; Schiller, Schillera, Schillerowi. Nazwiska typu Marzec, Kwiecień, Malec, Dudek, podobnie jak rzeczowniki pospolite o tym samym brzmieniu, mają w przypadkach zależnych obu liczb oraz w mianowniku liczby mnogiej temat oboczny bez e, np. Kwiecień, Kwietnia, Kwietniowi, Kwietniowie. ... Inne nazwiska kobiet nie odmieniają się, np. Nowak, Dydek, Linde, Siodło, chyba że występują w formach z zakończeniami -owa, -ina, -ówna, -anka. .... I dlaczego to samo nazwisko u mężczyzn się odmienia ,a u kobiet już nie Mój tata też nie lubił, gdy odmieniano nasze nazwisko... Nasze kończyło się na -ak Dziś bez problemów -ska; -ski
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=8729Temat: Jak odmieniać nazwiska?
Ciociu Peciu! Pediatra Twoich dzieci może mieć rację pod warunkiem, że jej mąż nazywa się Beski. Wtedy ich nazwisko należałoby odmieniać wg tej reguły: "nazwiska polskie zakończone na: -ski (-ska), -cki (-cka), -dzki (-dzka) mają odmianę przymiotnikową, np. Kowalski, Kowalska, Kowalskiego, Kowalskiej, Kowalskim, Kowalską." Jeżeli jego nazwisko brzmi "Beska", to wtedy należałoby odmieniać ich nazwisko tak jak w tym cytacie: "nazwiska męskie polskie i obce zakończone na -a odmieniają się w liczbie pojedynczej według deklinacji żeńskiej, np. Kapusta, Kapusty, Kapuście; Gambetta, Gambetty, Gambetcie; Zola, Zoli, Zoli. W liczbie mnogiej natomiast odmieniają się według...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=8729


Temat: Poprawka u Igora
przypadkach zaleznych 7. W podanym tekscie trzeba bylo zaznaczyc wyrazy, na ktorych znaczenie wplywa koncowka fleksyjna i podac 2 inne przyklady, np. wyraz akta - to liczba mnoga, a jakby byl akt - to jest to liczba pojedyncza 8. Zapis podanych wyrazow w stopniu wyzszym i najwyzszym, np. tego 9. Zapisac skrotowo wyrazy, np. wedlug i jakies nazwy obce 10. Na przykladzie...
Źródło: dziennikarstwouni.fora.pl/a/a,173.html


Temat: na naszej klasie 676 misztali. jest nawet forum :)
Po pierwsze oni tam wmawiają ludziom, że nasze nazwisko odmienia się w dopełniaczu liczby mnogiej - Misztalów! Moim skromnym zdaniem, jeżeli nasze nazwisko się odmienia, to nie w ten sposób, a tak jak słowo szpital (poprawna forma - nie ma szpitali, a więc nie ma Misztali). Po drugie, jeszcze bardziej oburzające, wg nich, jednym ze znaczeń naszego nazwiska mogłyby być słowa: obornik, gnojownik, kompostnik (jeżeli przyjmiemy, że nazwisko ma korzenie niemieckie). Oooo, przepraszam bardzo, ja nic wspólnego z gnojownikiem na pewno nie mam!! A już na pewno nie przyłączę się do zjazdu "Rodu...
Źródło: misztale.fora.pl/a/a,112.html


Temat: Ortografia i błedy językowe
Nawet zakładając, że w liczbie mnogiej jest Dydowie, to jak wg Ciebie przebiegałabvy odmiana przez przypadki nazwiska Dydo? Mam nadzieję, że jasno wyraziłam to, co chciałam przekazać Nie nadaje się chyba...
Źródło: goldenretriver.fora.pl/a/a,2765.html


Temat: Język rodzki (rodzku jezuk)
A w niniejszym poscie, omówię pewne pozostałości dawnych przypadków: Szczątkowa odmiana przymiotników: Jak już wcześniej wspomniano, zasadniczo rodzkie przymiotniki odmienne są jedynie przez liczbę i rodzaj, zaś nie odmieniają się przez przypadki. Wyjątkiem jest kilka szczególnych przypadków, gdy przymiotniki funkcjonalnie zachowują się jak rzeczowniki – głównie w przypadku nazwisk, jednoczłonowych nazw miejscowości, oraz form rozszerzonych o końcówkę -t- (przed, i po której występuje samogłoska odpowiednia dla danego rodzaju/liczby, np. velikutu, velikata, velikete, velikiti), które oznaczają konkretne osoby odznaczające się daną cechą, często funkcjonujące np. jako przezwiska. Tabela odmiany (kolejno formy: rodzaju męskiego, żeńskiego, nijakiego oraz liczby mnogiej): M: -u, -a, -e; -i D: -åg, -e, -eg; -ich C: -åm, -i, -em; -um B: -u, -o, -e; -e Uwagi: końcówki -åg, -eg czytane są jako [ɒj], [ɛj]. Pozostałości narzędnika i wołacza przy rzeczownikach: Język rodzki uprościł system odmiany rzeczowników do jedynie czterech przypadków (prawdopodobnie pod wpływem szwedzkim/swealandzkim): mianownika, dopełniacza, celownika i biernika. Jednakże, w kilku utartych...
Źródło: conlanger.fora.pl/a/a,1058.html


Temat: jaka jest porawna odmiana wyrazu "krewetki"?
Ja naprawdę potrafię odmieniać polskie rzeczowniki i przymiotniki przez przypadki, ale teraz to już zgłupiałem całkowicie. Jeśli dobrze widzę, to spór nie został rozwiązany, więc czy ktoś mógłby napisać mi jeszcze ... polega na tym... krótkimi zdaniami miało być :) "Krewetki" udziela się jako autor artykułów na temat Polski na Interii.pl. Pomijam wartość merytoryczną, bo nie o tym tu mowa. Krewetki chce odmieniać swój nick tak samo, jak odmienia się te skorupiaki w liczbie mnogiej. Ja natomiast jestem zdania, że należy w tej konkretnej sytuacji zacząć od ustalenia, że "krewetki" jest w mianowniku liczby ... artykule tłumaczy, TA krewetki. I moim zdaniem należy TEGO KREWETKIEGO odmieniać jak TEGO KOWALSKIEGO. Wydaje mi się, że wystarczy odrobina wyobraźni, by odrzucić słowo "krewetki" jako kilka skorupiaków a skupić się na tym, że "krewetki", to ten jeden osobnik (tak jak Kowalski). Podobnie (w sensie różnego spojrzenia na odmianę tak samo brzmiącego wyrazu) jest ze słowem np. "czarny" - inaczej odmienimy "czarny stolik - odmieniamy obydwa wyrazy, a inaczej "Anna Czarny" - gdzie odmianie podlega tylko imię a nazwisko pozostaje bez zmian we wszystkich przypadkach. Odsyłam również do wątku z "krewetkami", który ja...
Źródło: forum.jzn.pl/viewtopic.php?t=1317


Temat: Problem z odmianą nazwiska
Witam wszystkich. Jakbyście odmienili nazwiska w liczbie mnogiej Padło i Krehut. Państwo Padłowie, Państwa Padłów, czy Państwo, Państwa Padło? Pozdrawiam
Źródło: forum.jzn.pl/viewtopic.php?t=1219


Temat: Jak odmieniać nazwiska?
Nazwiska polskie, a także obce, które można podporządkować polskim wzorcom deklinacyjnym, odmieniają się. Wybór odpowiedniego wzorca odmiany zależy głównie od: - płci właściciela, - jego narodowości, - zakończenia nazwiska (może chodzić albo o zakończenie fonetycznej formy nazwiska, albo o zakończenie tematu). Nazwiska polskie zakończone na: -ski (-ska), -cki (-cka), -dzki (-dzka) mają odmianę przymiotnikową, np. Kowalski, Kowalska, Kowalskiego, Kowalskiej, Kowalskim, Kowalską. Również przymiotnikową odmianę mają nazwiska męskie obcego pochodzenia zakończone na -y, -i, takie jak: Batory, Rakoczy, Modigliani, np. Batorego, Batoremu, Batorym. Jedynie w mianowniku liczby mnogiej przyjmują one rzeczownikową końcówkę -owie (Batorowie). Nazwiska męskie zakończone na -e, takie jak: Lange, Linde, odmieniają się w liczbie pojedynczej według deklinacji przymiotnikowej, lecz w narzędniku i miejscowniku mają końcówkę -em, np. Langego, Langemu, Langego, Langem. W liczbie mnogiej nazwiska takie odmieniają się według wzoru odmiany męskich rzeczowników osobowych, np. Langowie, Langów, Langom, Langów. Podobnie odmieniają się nazwiska obce zakończone w wymowie na -e, lecz pisane przez -ĂŠ, -ĂŠe, -ai, -ais, np. MerimĂŠe (czyt. merime), MerimĂŠego; Rebelais (czyt. rebele), Rebalais'go. Po nie wymawianej literze spółgłoskowej -s stawiamy apostrof. W liczbie mnogiej pozostają w zasadzie nieodmienne. Nazwiska męskie polskie i obce zakończone na -a odmieniają się w liczbie pojedynczej według deklinacji żeńskiej, np. Kapusta, Kapusty, Kapuście; Gambetta, Gambetty, Gambetcie; Zola, Zoli, Zoli. W liczbie mnogiej natomiast odmieniają się według deklinacji męskiej, np. Kapustowie, Kapustów. Nazwiska polskie i inne słowiańskie zakończone na -o odmieniają się tak samo jak nazwiska zakończone na -a, np. Kościuszko, Kościuszki, Kościuszce, Kościuszkowie; Szewczenko, Szewczenki, Szewczence, Szewczenkowie. Natomiast niesłowiańskie nazwiska zakończone na -o odmieniają się według wzoru deklinacji męskiej, np. Picasso, Picassa, Picassowi. Nazwiska męskie polskie i obce zakończone na spółgłoskę odmieniają się jak rzeczowniki pospolite o tym samym zakończeniu, np. Nowak, Nowaka, Nowakowi; Schiller, Schillera, Schillerowi. Nazwiska typu Marzec, Kwiecień, Malec, Dudek, podobnie jak rzeczowniki pospolite o tym samym brzmieniu, mają w przypadkach zależnych obu liczb oraz w mianowniku liczby mnogiej temat oboczny bez e, np. Kwiecień, Kwietnia, Kwietniowi, Kwietniowie. Nie odmienia się nazwisk obcych, które ze względu na ich formę nie dadzą się dopasować do polskich wzorców deklinacyjnych, np. Hugo (czyt. igo, akcent na ostatniej sylabie), Dubois (czyt. dibua), Nehri, Dimitrescu. Nazwiska żeńskie odmieniają się według deklinacji przymiotnikowej lub rzeczownikowej albo też pozostają nieodmienne. Według deklinacji rzeczownikowej odmieniają się nazwiska zakończone na -ska, -cka, -dzka, -owa, np. Kowalska, Kowalskiej; Bogucka, Boguckiej; Walczakowa, Walczakowej. Według deklinacji rzeczownikowej odmieniają się nazwiska żon zakończone na -ina oraz córek zakończone na -ówna, -anka, np. Zarębina, Zarębiny, Zarębinie; Mazurówna, Mazurówny, Mazurównie; Skarżanka, Skarżanki, Skarżance. Inne nazwiska kobiet nie odmieniają się, np. Nowak, Dydek, Linde, Siodło, chyba że występują w formach z zakończeniami -owa, -ina, -ówna, -anka. Uwaga! Istnieje nieliczna grupa nazwisk obcych, które mają zarówno pisownię oryginalną, jak i spolszczoną, np. Shakespeare - Szekspir, Washington - Waszyngton, Voltaire - Wolter, Molière - Molier, Rousseau - Russo, Balzac - Balzak, Chopin - Szopen, Montesquieu - Monteskiusz, Descartes - Kartezjusz (w dwu ostatnich przypadkach spolszczono łacińską formę nazwisk). Informacje pochodzą ze strony: http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/arty...ida/3249/idc/7/ Pozdrawiam Aneta
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=8729


Temat:
POST VI 14/11/2007 Zaimki osobowe Liczba pojedyncza: I [aj] - ja You [ju] - ty He [hi] - on She [szi] - ona it [it] - ono Liczba mnoga: We [łi] - my You [ju] - wy (to to samo słówko co w liczbie pojedyńczej - tak samo wymawiane) They [dej] - oni Pierwsze zdanie- PRZYPOMNIENIE Zdanie tworzymy tak jak w języku ... potrzeba przeliterowania, np. nazwiska czy adresu gdyż samo wypowiedzenie nazwy nie daje zbyt wiele. Tak samo brzmiące fonetycznie słowo może być zapisane na kilka sposobów. Umiejętność poprawnego literowania jest ważna i ... n [en] o [oł] p [pi] q [kju] r [ar] s [es] t [ti] u [ju] v [wi] w [dablju] x [eks] y [łaj] z [zed Shortcuts /skróty/ Tak odmienia się ... are (you're) Wy jesteście They are (they're) Oni są Formy skróconej odmiany czasowników NIE WOLNO UŻYWAĆ w oficjalnej korespondencji. EVERYDAY WORDS sweter - pullover sweter - na guziki cardigan krawat - tie...
Źródło: stajenka.fora.pl/a/a,1732.html


Temat: Opisy tanganickich gatunkow ryb
... oznaczenie :). Czasem jeszcze mozna napotkac oznaczenie spp. jest to nic innego jak odmiana angielskiego slowa spiecies (gatunek) w liczbie mnogiej (poniewaz w angielskim i liczbe pojedyncza i mnoga tego slowa...
Źródło: aquaforumlublin.fora.pl/a/a,2753.html


Temat: Odmiana imion, nazwisk i innych potterowskich nazw własnych
Pomyślałam sobie, że jeśli ktoś chciałby się nauczyć zasad odmiany nazw angielskich, by nie musieć co chwilę zerkać do jakichś ściąg, bo czasami trudno zrozumieć książkowy ”bełkot”. Dlatego poniżej przedstawiam Wam, przerobione przeze mnie, zasady odmiany imion i nazwisk z angielskiego. Mam nadzieję, że pomoże zrozumieć Wam tę kwestię i pisownia potterowskich nazw nie stanie się dla Was koszmarem. [Chociaż zawsze możecie skorzystać z powyższej ściągi]. Wersja niesłownikowa, oczywiście :] (Jakiś językoznawca mógłby zemdleć) ZASADY ODMIANY POTTEROWSKICH IMION I NAZWISK [I NIE TYLKO] (czyli dlaczego raz stosuje się apostrof a raz nie) 1. ... itd. Blaise [Blais] — Blaise’a, Blaise’owi itd. Dumbledore [Dambldor] — Dumbledore’a, Dumbledore’owi Jeżeli zakończenie tych wyrazów w narzędniku lub miejscowniku brzmi w odmianie polskiej inaczej niż w języku oryginalnym, zakończenie pisze ... [w zależności czy chodzi o dom, czy o nazwisko], Gryffindorowi Weasley — Weasleya, Weasleyowi Malfoy — Malfoya, Malfoyowi Ron — Rona, Ronowi Seamus — Seamusa, Seamusowi 2. Wyrazy zakończone na —a odmieniają się jak polskie. Hermiona — Hermiony, Hermionie Marta [Jęcząca] — Marty, Marcie 3. Wyrazy zakończone na —y po spółgłosce odmienia się w dwóch przypadkach: Jeśli w wymowie litera „y” staje ... [odmienia tylko w liczbie mnogiej] Parvati Patil Pansy Mam nadzieję, że choć trochę się Wam to przyda. Pozdrawiam, piorunia dnia Pon 22:26, 29 Maj 2006, w całości zmieniany 1 raz tutajpoczkategori
Źródło: yaoifan.fora.pl/a/a,72.html


Temat: Ewolucja - rzeczywistość czy domniemanie
j. polskim słowo "spodnie") bez możliwości odmiany na l. pojedynczą. Ateusz To zapewne kolejny epitet rodem z RM. Zostałem już tu nazwany "lewakiem", choć nie definiowałem swoich poglądów politycznych (nota bene...
Źródło: forum.dlapolski.pl/viewtopic.php?t=632
Sitedesign by AltusUmbrae.