odsetki za nieterminowe opłaty za mieszkanie

       

Odnośniki


Z życia Saszek

Temat: terminy opłat
bardzo dziękuje za podanie adresów i telefonów ale ja je znam i nie o to mi chodziło. Uważam,że terminy opłat zostały ustalone w taki sposób jakby osoby ustalające nie wiedziały ,że termin płatności przez większość nie będzie dotrzymany. Z założenia przecież mieszkania MZBm czyli tzw. komunalne są przyznawane osobą o niskich dochodach . Jeżeli czynsz będzie płacony po terminie to przecież zostaną naliczone odsetki za nieterminową wpłatę , a to spowoduje zwiększenie wydatków tych osób. Sytuacja taka moim zdanie powinna być z góry przewidziana i termin płatności ustalony na taki jaki jest możliwy...
Źródło: forum-sosnowiec.pl/viewtopic.php?t=587Temat: Uchwała o odsetkach za nieterminowe wpłaty
Witam serdecznie Jestem (w drodze dziedziczenia) posiadaczem mieszkania we Wspólnocie. Otrzymałem ostatnio notę odetkową od Zarządu (a w zasadzie od administratora), która nalicza mi odsetki od nieterminowych wpłat (niewielkie opóźnienia w granicach kilku do kilkunastu dni po 10 miesiąca) na przestrzeni roku 2006 i 2007 stosując jako podstawę odsetki w wysokości 73% rocznie (0,2% dziennie). Musiała jak widzę być kiedyś podjęta taka bandycka uchwała. Moje pytanie jest: - czy te odsetki mogą być uchwalane dowolnie - jak się one mają do odsetek maksymalnych czyli do przepisów KC: - co zrobić aby ich nie zapłacić w takiej wysokości (zniżając je do ustawowych lub maksymalnych) lub nie zapłacić wcale. Zaległości w opłatach nie mam żadnej. KC Art. 359. § 21. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). Czyli na dziś 27% § 22. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. § 23. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=1552


Temat: Odłączanie wody lokatorom przez zarządcę
Czy zarządca budynku może odciąć dostawę wody w przypadku zaległości w opłatach za mieszkanie? "Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie przewiduje możliwości odcięcia dostaw wody przez ... zaległe świadczenie, ale również odsetki stanowiące rodzaj kary za nieterminowe spełnienie owego świadczenia. Dlatego też działania polegające na samowolnym odcinaniu dostaw mediów mogą rodzić odpowiedzialność cywilnoprawną. Woda może zostać natomiast odcięta przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne m.in. jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty. Warto tylko wskazać, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,...
Źródło: zm2.pl/forum/viewtopic.php?t=1103


Temat: Dziedziczenie długu, umożenie kosztów sądowych, eksmisja
eksmisję. Kwota zadłużenia to 34 tys.zł ( w tym: opłaty czynszowe 11 tys. zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1700 zł, koszty upomnień 8 zł, zaległości czynszowe objęte wyrokami sądowymi 8 200 ... wynosi 513 zł netto, z czego opłata mieszkaniowa i woda to 400 zł. Bardzo niewiele zostaje na zycie. Mama nie stawiała się na rozprawy. Sprawa została zamknięta. Mama jest pozbawiona praw do mieszkania. Dowiedziałem się, że po spłacie zadłużenia mogę się starac o przywrócenie mamie praw do mieszkania. Zastanawiam się także, czy jest jakakolwiek szansa na to, że po spłacie długów i otrzymaniu praw do lokalu, mama będzie mogła mi przepisac mieszkanie w spadku? Jakie trzeba spełniac warunki, aby umorzyc chociaż koszty postępowań sądowych? Gdzie należy udac się w tej sprawie (Prezydent Miasta ... długo mieszkała z konkubentem, którego poszukuje teraz Policja. W tym czasie narósł olbrzymi dług. Mama niedługo zostanie wyrzucona z mieszkania, nie ma prawa do lokalu zastępczego. Czy w takim wypadku mam się spodziewac, że zostanę zmuszony prawnie do przyjęcia jej do swojego mieszkania? Bardzo proszę o pomoc. Jan z Krakowa
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=27541


Temat: Wypowiedzenie umowy najmu
na te artykuły Ustawy które sam złamał. Co do nieterminowych wpłat czynszu - pisałam w pierwszym poście, że zdarzyło się to kilkukrotnie i za każdym razem naliczałam i płaciłam odsetki za zwłokę.Odnośnie spraw finansowych: Art.11 ust.2 pkt.2 Ustawy mówi: "Właściciel może wypowiedzieć umowę jeżeli najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne ... opłat jest wystarczającym powodem do wypowiedzenia najmu - żałosne:-o Prawda stara jak świat - punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Pana(Pani) odpowiedź nijak się ma do mojej sprawy i raczej nie...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=134353


Temat: PODATEK DOCHODOWY OD POŻYTKÓW
przykładowe wymienienie przychodów, jakie mogą być osiągane w ramach prowadzonej gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychodami uzyskanymi przez wspólnoty mieszkaniowe z gospodarki zasobami mieszkaniowymi są wpłaty wnoszone przez właścicieli lokali mieszkalnych na pokrycie...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=806


Temat: BFG warunki
... POWTARZAM: Brak gotówki (obrotu) na rynku zamrozonej w wyniku opieszałych procedur uderza w budżet choćby poprzez brak wpływów z VAT i innych podatków, nieterminowych opłat itp. Szybka i sprawna procedura gwarancyjna...
Źródło: sukcesfinansowy.pl/showthread.php?t=4621
Sitedesign by AltusUmbrae.